בנק לאומי בשיתוף פעולה עם קהלים שלובים!

בשיתוף פעולה מוצלח קלטנו והכשרנו כ 40 עובדי בנק לאומי שיעבדו כמנחים בבתי הספר ברחבי הארץ במקביל לעבודתם בבנק. המתנדבים רואים בזה כחלק מהגשמה ורווחה אישית

פרטי חשבון הבנק שלנו