קורס דיגיטלי גישור בחינוך לצוות בית הספר!

כדי לעמוד ביעדי החינוך הדיגיטלי פיתחנו קורס גישור אינטרנטי חדיש למורים. הקורס מאפשר למורה ללמוד את הגישור בחינוך ולהבין יותר לעומק את מה שלומדים התלמידים.

פרטי חשבון הבנק שלנו